Melding om reise/Registration of travel

 

Denne siden skal tjene følgende hensikter:

  • søknad om reisel&oslah;yve (ingen respons=løyve innvilget)
  • å gi ekspedisjon og administrasjon en oversikt over hvem som er på reise, bl.a. for at vi skal kunne yte bedre service når vi får henvendelser
  • gi oss oversikt over om vi har ansatte i omrøder som rammes av katastrofer eller lignende og raskt kunne finne ut om noen trenger assistanse

Om bruk:

Reiser som krever reiseregning skal rapporteres.
Reisen legges inn i god tid (samtidig med billettbestilling); senest reisedagen.
Reiser kan ikke tilbakedateres.
Oppførte reiser kan strykes fram til og med utreisedag.
Korteste reiseoppføring er en dag (utreisedato=hjemkomstdato).
Utreisedato for en reise kan være like hjemkomstdato for en annen.
Er formålet med reisen felt eller tokt må retningslinjer for disse aktivitetene følges, for eksempel innlevering av feltskjema


This page is established for the following purposes:
  • As an application for travel permit (no response = permit granted)
  • Give the expedition and administration an overview over employees travelling, thereby also being able to offer better service when meeting enquiries
  • Give an overview over any BIO employees present in an area struck by hazards etc, and make it possible to quickly find out if they need assistance
How to use this page:

Travels to be reimbursed must be reported on this page
Planned travels may be registered in advance (i.e. when ordering the travel); on the day of travel at the latest
Travels cannot be registered after they have taken place
Registered travels can be removed up to the day of travel
The shortest registration is for one-day travels (departure date = return date)
Departure date can be the same as return date for the previous travel
If the purpose is field work or cruise, instructions for these activities must be followed, such as handing in the field work form

Please log in to enter your information.
Universitetet i Bergen, Institutt for biovitenskap
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-10-02  
Logg inn