English
 
Forslagskasse HMS.

Denne forslagskassen er laget for å fremme positive tiltak som kan gjøres ved BIO for å øke/bedre helsen, miljøet og sikkerheten ved BIO. Alle forslag vil bli vurdert av HMS-utvalget. Signer gjerne med navn, men du kan også være anonym om ønskelig.
Forslagene må begrunnes og det må fremlegges en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres med et finansieringsforslag.
Vi tolerer ikke trakassering, trusler eller uttrykk for hatefulle meninger. Vis respekt for andres meninger, og deres kjønn, etnisitet, religion og legning. HMS-utvalget har anledning å stryke innlegg som ansees som upassende

Health, Environment and Safety Suggestion Box.

This suggestion box is intended to promote positive actions which could be done at BIO to increase or improve health, environment and safety at BIO. All proposals will be reviewed by the safety committee. We would appreciate if you sign your suggestion, but you may remain anonymous if you wish.
Suggestions should include justification, with a plan for how the suggestion can be carried out and a budget.
We do not tolerate harassment, intimidation or the expression of hateful opinions. Show respect for others' opinions, and their gender, ethnicity, religion and sexual orientation. The Safety Committee is entitled to delete posts that are considered inappropriate.

Liste av innsendte forslag; de siste ø erst./List of submitted posts, most recent at the top.
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biovitenskap
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-07-02  
Logg inn